Procedury sanitarne

Procedury Sanitarne obowiązujące podczas Pandemii

Wszystkie wizyty będą potwierdzane telefonicznie przez recepcję. Podczas rozmowy z opiekunem pacjenta będzie przeprowadzany krótki wywiad epidemiologiczny.

Prosimy o punktualne stawianie się na wyznaczone godziny wizyt. Prosimy nie przychodzić przed ustalonym czasem.

Pacjentów zgłaszających się do Kliniki obowiązuje ‒ zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2020 r. ‒ zastosowanie środków ochrony osobistej, tj. własnych maseczek przykrywających usta oraz nos.

 Pacjentom poniżej 18 r.ż. może towarzyszyć tylko jeden rodzic lub opiekun prawny.

Informujemy, że do Kliniki będą przyjmowani tylko pacjenci w dobrym stanie zdrowia, bez objawów sugerujących zakażenie wirusem COVID-19 (tj. duszność, kaszel, podwyższona temperatura ciała, katar, ból głowy, zaburzenia węchu, smaku).

Każdy pacjent przed wejściem do gabinetu lekarskiego będzie poddany bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała, następnie będzie zobowiązany do dezynfekcji rąk w wyznaczonym do tego stanowisku oraz do wypełnienia oświadczenia dotyczącego obecnego stanu zdrowia i ewentualnego kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19 lub podejrzaną o zakażenie, a także do podpisania świadomej zgody na zabieg medyczny w okresie epidemii.

Prosimy o ograniczenie ilości rzeczy osobistych i ozdób (apaszek, biżuterii, zegarków itp.).

Scroll to Top
Skip to content