Gabinet dentystyczny

Chirurgia

W naszym centrum najwięcej zabiegów z chirurgii stomatologicznej to chirurgia dla potrzeb ortodontycznych, czyli odsłanianie kłów zatrzymanych, ekstrakcja zębów zatrzymanych i zębów dodatkowych oraz chirurgia tkanek miękkich tj. plastyka wędzidełek, pokrycie recesji dziąsłowych.

Dzięki aparatowi do piezo chirurgii wykonujemy kortykotomie kości wyrostka zębodołowego przyśpieszające leczenie ortodontyczne.

Obecnie po standardowym zabiegu ekstrakcji (usunięciu) zęba staramy się, aby w procesie gojenia nie ubywało tkanki kostnej i dziąsłowej, dlatego zalecana jest tzw. Augmentacja kości wyrostka zębodołowego (GBR). Polega to na uzupełnieniu tkanką kostną miejsca po usuniętym zębie. Służą do tego bio materiały pochodzenia odzwierzęcego lub własny, zmielony ząb. W ten sposób pacjent zyskuje optymalne warunki do dalszego leczenia protetycznego lub implantologicznego.

 

Stomatologia dziecięca

Stomatologia dziecięca (pedodoncja) jest specjalizacją stomatologiczną obejmującą swym działaniem profilaktykę i leczenie chorób jamy ustnej.

W naszym gabinecie stomatologicznym oferujemy najmłodszym pacjentomom:

Zabiegi profilaktyczne (lakowanie, lakierowanie, fluorkowanie)
Naukę poprawnego szczotkowania zębów i kontrolę płytki nazębnej
Leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych przy użyciu najnowszych materiałów (w zębach mlecznych także lubianych przez małych pacjentów kolorach)
Leczenie urazów i zapobieganie im (indywidualne szyny ochronne)
Leczenie chorób błony śluzowej i przyzębia
Wczesną diagnostykę wad zgryzu.
Bardzo ważne jest dla nas, aby wizyta u stomatologa kojarzyła się dzieciom pozytywnie, a nie ze strachem, bólem i płaczem. Oprócz tradycyjnych znieczuleń, oferujemy powszechnie stosowaną w stomatologii i innych dziedzinach medycznych, premedykację przy użyciu mieszaniny podtlenku azotu i tlenu (tzw. gaz rozweselający). Metoda ta polega na wprowadzeniu pacjenta w stan odprężenia co w efekcie pozwala na bezstresowy przebieg wizyty i wykonanie niezbędnych zabiegów stomatologicznych.

Czasami podtlenek azotu jest jedną z możliwości do wyleczenia pacjentów dorosłych i dzieci cierpiących na dentofobię bez konieczności ogólnego znieczulenia.

Kładziemy także nacisk na jak najwcześniejsze odwiedzanie gabinetu stomatologicznego przez dzieci i ich rodziców tak aby pierwsza wizyta wypadła na moment pojawienia się pierwszego zęba i była miłym, pozbawionym nieprzyjemnych interwencji kontaktem ze stomatologiem. Wizyty adaptacyjne są źródłem niezbędnych informacji dotyczących codziennej higieny oraz okazją do zaprzyjaźnienia się z nowym miejscem dla małego pacjenta.

Wczesna opieka stomatologiczna dzieci, przy czynnej współpracy z rodzicami pozwoli na pozytywne nastawienie do dentysty i zaprocentuje w przyszłości.

 

Endodoncja

Leczenie endodontyczne, potocznie nazywane leczeniem kanałowym jest często jedynym ratunkiem przed ekstrakcją zęba. Zapalenie, zakażenie miazgi powodowane głęboką próchnicą, pęknięciem lub złamaniem zębów po urazach jest wskazaniem do leczenia endodontycznego.

Leczenie endodontyczne może prowadzić do wyleczenia zmian okołowierzchołkowych lecz nie w każdym przypadku, wówczas aby ratować ząb wykonujemy zabieg chirurgiczny, resekcję wierzchołka korzenia zęba, a ubytek w kości powstały po zmianie zapalnej uzupełniamy bio materiałem.

Każdy pacjent powinien być świadomy, że mogą wystąpić powikłania zarówno podczas leczenia jak i po leczeniu.

Obecnie nowoczesne techniki, jak mikroskopia endodontyczne, endometr umożliwiający określenie długości korzenia, koferdam izolujący ząb przed bakteriami z jamy ustnej, pozwalają nam sprostać wielu wyzwaniom.

 

Implantologia

To dziedzina chirurgii, która umożliwia odtworzenie zęba w łuku zębowym bez niszczenia zębów sąsiednich, umożliwia również rezygnację z ruchomych uzupełnień, przywraca komfort jedzenia pacjentom posiadającym protezy, które utraciły kostne utrzymanie.

 

Periodontologia

W przypadku chorób przyzębia najważniejsza jest profilaktyka, czyli właściwa higienizacja!

Nie tylko kamień nazębny może być przyczyną chorób przyzębia ale również flora bakteryjna oraz czynniki genetyczne. Czynników genetycznych nie potrafimy zmienić, ale możliwe są testy mikrobiologiczne (MIP) które określają jakie bakterie występują u pacjenta, ile ich jest oraz antybiotykowrażliwość.

Zastosowanie dezynfekcji periodontologicznej za pomocą lasera diodowego( biostymulującego) w sposób bezinwazyjny może wspomagać bądź być jedynym narzędziem w leczeniu chorób przyzębia brzeżnego. Pokrycie recesji pozwoli na przywrócenie funkcjonalności i estetyki narządu żucia.

Scroll to Top
Skip to content